Veřejné osvětlení

 

Označované zkratkou VO, je osvětlení ulic, silnic nebo jiných veřejných prostranství.

 Veřejné osvětlení je veřejně prospěšnou službou. Zařízení veřejného osvětlení je podle zákona o pozemních komunikacích příslušenstvím pozemních komunikací a vlastní je obec nebo správce komunikace. Mimo pozemní komunikace, například v uzavřených areálech (nemocnice, školy, závody), v budovách nebo na železničních stanicích, zřizuje a vlastní osvětlení obvykle vlastník nebo provozovatel pozemku nebo objektu.

Naší snahou je budovat takové soustavy pro veřejné osvětlení, které splňují požadavky na maximální účinnost a minimální spotřebu energie. V rámci nabídky komplexních služeb v oblasti elektro nabízíme i služby týkající se veřejného osvětlení. 

Zajišťujeme

  • vlastní dodávky a montáž veřejného a venkovního osvětlení
  • obnovu stárnoucích osvětlení za progresivní úsporná svítidla
  • opravu a údržbu veřejného osvětlení obcí
  • opravu a údržbu rozhlasu obcí
  • vánoční dekorace

Comments