Přípojky NN

Provádí se kabelem jak zemí tak vzduchem včetně dodávky pojistkové skříně a sjednané  sazby (noční proud).

Elektrická přípojka vzniká odbočením od rozvodného zařízení dodavatele elektrické energie směrem k odběrateli. Odbočení vzniká odbočením od spínacích prvků nebo přípojnic v elektrické stanici, vychází-li elektrická přípojka z elektrické stanice. Mimo elektrické stanice je za začátek elektrické přípojky považováno odbočení od venkovního nebo kabelového vedení.

 

Začátek elektrické přípojky

V elektrické stanici odbočením od přípojnic, přitom přípojnice jsou rozvodným zařízením dodavatele elektrické energie. Upevňovací prvky, svorky apod. jsou již součástí přípojky. U venkovního vedení jsou vodiče hlavního vedení součástí zařízení dodavatele elektrické energie, včetně případného opěrného bodu (a to i v případě, že je tento bod zřízen současně s přípojkou). Součástí přípojky je až svorka jakéhokoli provedení. U kabelového vedení je kabel součástí zařízení dodavatele elektrické energie. Odbočná spojka, ať je jakékoliv konstrukce, je již součástí přípojky.


Ukončení elektrických přípojek

Přípojky nízkého napětí: Ukončení přípojky je v přípojkové skříni.

 

Zajišťujeme:

  • vzdušná přípojka NN
  • Zemní přípojka NN
  • Stavební přípojka NN
  • Úpravy El. Měření NN
  • Přihlášky odběru elektrické energie

Comments